ONLINE KURZY

Podcasty

Chcel by som nahrávať vlastný podcast. Ako na to? Čo k tomu potrebujem?

Podcasty sú fenoménom súčasnej doby. Sprevádzajú nás pomaly každý deň. Ako výplň voľného času, ako inšpirácia, motivácia, ako spríjemnenie cestovania, atď.

V tomto kurze cez svoje skúsenosti všetkým začiatočníkom popíšem návody a tipy na to, ako podcast pripraviť a nahrať kvalitne s dobrým výsledkom. Rozoberieme si jednotlivé kroky od prípravy, cez nákup techniky na nahrávanie, realizáciu - vedenie rozhovoru, až po strih a postprodukciu. 

Kurz je určený pre úplných začiatočníkov, ktorým ukáže a uľahčí cestu k nahrávaniu vlastných podcastov. Tak sledujte, zapisujte, tvorte, nahrávajte. 🙂

Verejný verbálny prejav a tréma

Druhý online kurz z produkcie PM Voice Studio ponúka postupy a návody na to, ako sa čo najlepšie pripraviť na verejný verbálny prejav. Oproti prvému je rozsahovo kratší, no odlišný aj obsahovo. Povieme si tipy, ktoré Vám pomôžu s tvorbou prejavu, tipy ako si udržať a nestratiť diváka a tiež bude reč aj o zvládaní trémy. Začiatočníkom ukáže dôležité kroky k tomu, aby ich prednáška/prezentácia pred publikom dopadla čo najlepšie

Tréning hlasu a artikulácie

Tento online tréning hlasu a artikulácie pozostáva zo 40 cvičení.
10 dychových, 10 hlasových, 10 artikulačných a 10 jazykolamov.

Učíme sa pracovať s bránicou, zlepšujeme našu hlasovú rezonanciu, zdokonaľujeme artikuláciu. Je to základ na to, aby sme mohli časom pracovať s obsahovou stránkou prejavu. No ak nás nie je počuť, ak nás nie je rozumieť, obsah rýchlo zanikne.

Preto - Hor sa do toho!

2022