ONLINE KURZY

Verejný verbálny prejav a tréma

Druhý online kurz z produkcie PM Voice Studio ponúka postupy a návody na to, ako sa čo najlepšie pripraviť na verejný verbálny prejav. Oproti prvému je rozsahovo kratší, no odlišný aj obsahovo. Povieme si tipy, ktoré Vám pomôžu s tvorbou prejavu, tipy ako si udržať a nestratiť diváka a tiež bude reč aj o zvládaní trémy. Začiatočníkom ukáže dôležité kroky k tomu, aby ich prednáška/prezentácia pred publikom dopadla čo najlepšie

Tréning hlasu a artikulácie

Tento online tréning hlasu a artikulácie pozostáva zo 40 cvičení.
10 dychových, 10 hlasových, 10 artikulačných a 10 jazykolamov.

Učíme sa pracovať s bránicou, zlepšujeme našu hlasovú rezonanciu, zdokonaľujeme artikuláciu. Je to základ na to, aby sme mohli časom pracovať s obsahovou stránkou prejavu. No ak nás nie je počuť, ak nás nie je rozumieť, obsah rýchlo zanikne.

Preto - Hor sa do toho!

2022